Belirsizlikle Baş Etme

Belirsizlikle Baş Etme

...

Eğitim Hakkında

 • Belirsizliğin ne olduğunu ve nasıl algılandığını tanıyacak
 • İyimserlik kavramını içini doldurup kendi iyimserliklerini ölçebilecek
 • İç motivasyonlarını yükseltebilecek
 • Olumsuz durum, olay ve ilişkiler karşısında daha dayanıklı olabilecek
 • Duygusal yılmazlıklarını kazanacaklardır.

Eğitim İçeriği

 • Değişimde pozitif tutumu geliştirmenin yolları
 • Hızlı değişim koşullarında liderliğe dair yeni yaklaşımlar
 • Dönüşüme karşı çeviklik
 • Belirsizliği yönetmek için ipuçları
 • Yılmaz / resilient takım olmak
 • Öğrenme zihniyetinde kalmak
 • Zihinsel esneklik ve uyum
 • Yaratıcılık ve yaratıcı düşünme
 • Belirsiz durumlarda karar verme
 • Sezgilerimize ne zaman ve nasıl güvenebiliriz?
 • Koçvari yaklaşım
Bilişsel Yetkinlikler:
Aktif Öğrenme, Analitik Düşünme, Muhakeme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme, Yenilikçilik & İnovatif Olma
Sosyal Yetkinlikler:
Değişim Yönetimi, Girişimcilik & İnisiyatif Alma, İletişim Becerisi, İlişki Kurma,
Duygusal Yetkinlikler:
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Duygusal Zeka, Esneklik, İç-Motivasyon, İyimserlik, Öz-denetim / Kendine Liderlik
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini