21. Yüzyıl İnsanını Anlamak

21. Yüzyıl İnsanını Anlamak

...

Eğitim Hakkında

21.yy başlayalı beşte biri çoktan bitti, ama bizler henüz olan biteni yeni tanımlayabilir olduk.
İçinde yaşarken, içinde yaşadığı şeyi tanımlaması ve anlamlandırması oldukça zordur, bu nedenle “ben ne istiyorum, ne bekliyorum, nasıl bir yaşam sürmek istiyorum” gibi sorulara çoğu zaman sıra gelmez ya da yanıtlarını bulmak kolaylıkla olmaz.
Bu eğitimin ardından katılımcılar,
 • İçinden geçtiğimiz çağın neden farklı olduğunu ve bu farklılığın kendilerine neler hissettirebileceğini anlayacak
 • Teknoloji ve iletişimdeki hızın insanların iyi oluşları üzerindeki yorucu etkisini fark edecek
 • Yeni normal / yaşam şekli (belirsizlik, hız, karmaşıklık) ile nasıl baş edebileceğine dair fikir edinecek
 • Ekiplerinde, çevrelerinde insanların neler hissediyor, neye/nelere ihtiyaç duyuyor olabileceğini ve yeni nesil motivasyon metotlarını öğrenecekler.

Eğitim İçeriği

 • 21. Yüzyıl Neden Farklı?
 • 21. Yüzyılda Çalışanların/ İnsanların Temel İhtiyaçları
 • Değişim ve Yönetimi
 • VUCA Dünyası ve Alternatifi (belirsizlik yönetimi)
 • Bireysel Sorumluluğu Öne Çıkartan 10 Temel Yaşam Becerisi
 • Zamanın Ruhunu Yakalamak
 • Gelişen Zihniyet
 • Gerçekçi İyimserlik
 • Sezgisel Liderlik
 • Güçlü Karakter Özellikleri
Bilişsel Yetkinlikler:
Analiz, Başarı Odaklılık, Karar Verme, Sürekli Gelişim ve Öğrenme
Sosyal Yetkinlikler:
Başkalarına Liderlik, Başkalarını Geliştirme, Çeşitliliği Kapsama, Değişim Yönetimi, İlişki Kurma, Sosyal Etkileme, Takım Çalışmasına Yatkınlık
Duygusal Yetkinlikler
Belirsizlik / Stres Yönetimi, Dayanıklılık / Yılmazlık, Değerlerine Bağlılık, Empati, Esneklik, İyimserlik, Öz Denetim / Kendine Liderlik,
  KVK Aydınlatma metnini
  Uzaktan eğitim hizmetine ilişkin açık rıza metnini
  İletişim açık rıza metnini