Bir Ömür Yaratıcılık

Yazan: Ömür Doğan

Neden Yaratıcı Olmalıyız?

“Eğer bile bile gücünüzün yettiğinden daha azını olmayı planlıyorsanız sizi uyarıyorum, hayatınızın geri kalan kısmında mutsuz olacaksınız. Kendi yeteneklerinizden ve olanaklarınızdan kaçıyor olacaksınız.” Abraham Maslow

Dijitalleşme, robotlar, yapay zeka, endüstri 4.0… O filmlerde gördüğümüz gelecek, geldi! Şimdi ve burada…

Yaratıcı değilseniz, işinizi robotlara kaptırabilirsiniz! Çünkü Dünya Ekonomik Forumu’nun (WEF) açıklamasına göre, “2025 yılına kadar şu andaki mevcut iş yeri görevlerinin %52’si makineler tarafından gerçekleştirilecek”.

Sıradan ve tek düze işler robotlara devrolurken, yaratıcılığı yaşamına katanlar fark yaratacak! Bu yüzden de Dünya Ekonomik Formu’nun yayınlamış olduğu iş hayatında ihtiyaç duyulan yetkinlikler listesinde yaratıcılık 2015 yılında 10. sıradayken 2020 yılında 3. sıraya yükseliyor.

Ve VUCA, bu hızlı değişimin sonucu yaşadığımız dünyanın hali; yani değişkenlik, kesinsizlik, karmaşıklık ve belirsizlik.

O halde, hızlı değişim karşısında aynı kalmamak ve aynılaşmamak için çevikliğe ve yenilenmeye ihtiyacımız var.

Çeviklik ve yenilenme için ise tüm yaşamımıza daha yaratıcı bakmalıyız! Çünkü PwC’nin araştırmasına göre CEO’ların Temel Önceliği sıralamasında «inovasyon» birinci sırada yer alıyor!

Ve yine PwC’ın 2018 tarihli Stratejik İş Gücü Planlaması Araştırması’na[1]göre, kurumların en zor bulduğu yetkinliklerin başında Yaratıcılık ve İnovasyon geliyor!

[1]https://www.pwc.com.tr/tr/hizmetlerimiz/insan-yonetimi-ve-organizasyon-danismanligi/stratejik-is-gucu-planlama-arastirmasi.html

Peki yaratıcı düşünme için neye ihtiyacımız var?

“Yaratıcı düşünceyi ‘yaratıcı olmayan’ bir alana uygulamak insana avantaj sağlar.”

 • Yaratıcılığın ve yaratıcı düşünmenin ne olduğunu bilmeye
 • Yaratıcı düşünen insanların ortak özelliklerinin neler olduğunu keşfetmeye
 • Yaratıcılığımızın önündeki engelleri fark etmeye ve onları ortadan kaldırmaya
 • Yaratıcı bir fikrin ortaya çıkış aşamalarını bilmeye
 • Yaratıcı düşünmemizi sağlayan düşünme tekniklerini öğrenmeye ve uygulamaya

Yaşamımıza daha yaratıcı bakabilmek için tutkulu bir merakı olan, denemek, keşfetmek ve yaratıcılığını geliştirmek isteyenlerle bir deneyim yaşamak istiyoruz.

“Yaratıcılık bulaşıcıdır. Onu bulaştırın.”der Einstein, hadi birbirimize biraz yaratıcılık bulaştıralım!

NEDEN YARATICI DRAMA?

 • Çünkü bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için dikkat, algılama, dinleme, konuşma, beden dili ile anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
 • Çünkü oyun ve canlandırmalar kullanıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur.
 • Çünkü hayal gücünü geliştirir ve zenginleştirir.
 • Çünkü olaylara ve hayata eleştirel bir gözle bakmaya, yorumlamaya katkı sağlar.
 • Çünkü empati kurma ve çevremizdeki diğer bireyleri anlama becerisine katkıda bulunur.
 • Çünkü problem çözme yeteneğini geliştirir.
 • Çünkü grupla yapıldığı için işbirliği yapma ve takım çalışması gibi yetkinliklere doğrudan katkı sağlar.
 • Çünkü duygusal ve sosyal zekanın gelişmesine katkıda bulunur.
 • Çünkü yaratıcı drama etkinliği sırasında eğlenir ve mutlu oluruz. Mutlu olan insan daha iyi öğrenir ve öğrendikleri kalıcı olur!