Düşünce Tasarımı Atölyesi

Düşünce Tasarımı Nedir?

– İnsan, iletişim ve empati odaklı
– İlgili tüm bilgiyi sürece dahil eden
– Problemi araştırma, anlama ve tanımlama
– En etkili/ etkin / yaratıcı / uygulanabilir çözüm ya da çözümleri bulma tekniği

Düşünce Tasarımı Bunu Nasıl Yapar?

– Empatik bakışaçısı ile
– Nitel ve derin araştırmalar ile
– Proto-tipler oluşturarak
– Birlikte yaratarak
– Çok fonksiyonlu takımlar ile

Ne İçin Kullanılır?

– Tüm paydaşları dahil etmek ve derinlemesine anlamak için,
– Belirsizliği ve bilinmeyeni çok fazla olan yeni durum / olay / olası senaryoları anlamak için,
– Konuya / duruma dair güncel, kapsayıcı, derin veriler toplamak ve öngörülerde bulunabilmek için,
– Karmaşık ve net tanımlanmamış problemleri tüm paydaşların uzlaşı ve tatmini ile çözmek için.